Mô tả:

Kaolin là phụ gia dùng trong nhiều ngành như: sơn nước, nhựa, bao bì,… vừa giúp giảm giá thành sản phẩm đồng thời cũng làm tăng một số tính chất trong sản phẩm như: độ cứng, độ trắng,